Kia Picanto Offers at Furrows Kia

Picanto Level 2

£XXX Deposit 

£XXX a month

Finance table

​1​Test
​2​Test
​3​Test
​4​Test
​5​Test
​6​Test
​7​Test
​8​Test
​9​Test
​10​Test

£XXX Deposit

£XXX a month

Finance table

1 Test
2 Test
3 Test
4 Test
5 Test
6 Test
7 Test
8 Test
9 Test
10 Test

Picanto Level 3 

£XXX Deposit

£XXX a month

Finance table

​1​Test
​2​Test
​3​Test
​4​Test
​5​Test
​6​Test
​7​Test
​8​Test
​9​Test
​10​Test

£XXX Deposit

£XXX a month

Finance table

​1​Test
​2​Test
​3​Test
​4​Test
​5​Test
​6​Test
​7​Test
​8​Test
​9​Test
​10​Test

Picanto Shadow Edition

£XXX Deposit

£XXX a month

Finance table

​1​Test
​2​Test
​3​Test
​4​Test
​5​Test
​6​Test
​7​Test
​8​Test
​9​Test
​10​Test

£XXX Deposit

£XXX a month

Finance table

1 Test
2 Test
3 Test
4 Test
5 Test
6 Test
7 Test
8 Test
9 Test
10 Test